Toto je stará verze webu. Provoz tohoto webu bude ukončen 31.12.2020. Od 1.1.2021 prosím navštěvujte pouze hlavní web btm.cz.

obrazek Lukášovo evangelium 2. kap. verš 8-20 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Vánoční modlitba Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání snadno přehlédneme dary, které nám dáváš Ty. Děkujeme Ti za místo, kde můžeme bydlet, za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které nám denně opatřuješ. Děkujeme Ti za lidi, které máme kolem sebe a kteří nás milují. Děkujeme Ti, že zůstáváš s námi v nesnázích života a táhneš nás blíž k sobě. Děkujeme za pokoj, který dáváš jedině Ty. Pane, nejvíc děkujeme za to, že ses narodil pro naši záchranu. Děkujeme také, že naše budoucnost je ve Tvých rukou. Děkujeme Ti, že jsi nadějí pro každého z nás.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!