Toto je stará verze webu. Provoz tohoto webu bude ukončen 31.12.2020. Od 1.1.2021 prosím navštěvujte pouze hlavní web btm.cz.

Pohled s výsekem anděla. Po přeložení lze pohled postavit. Anděl po nasvícení ve tmě svítí.

Formát A6 – POHLEDY S NÁSEKEM A FLUORESCENČNÍ VRSTVOU

Na rubové straně je uveden text a verš z Lukášova evangelia 2, 10.11:

Anděl Hospodinův zvěstoval pastýřům pasoucím svá stáda v betlémské krajině narození Spasitele  – Ježíše Krista. Ono poselství o Boží lásce k člověku platí dodnes. Každý, kdo ji přijme, smí vědět, že jeho život je pevně ukryt v Božích rukou.: „Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.

 

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!