Toto je stará verze webu. Provoz tohoto webu bude ukončen 31.12.2020. Od 1.1.2021 prosím navštěvujte pouze hlavní web btm.cz.

Křesťanství vzbuzuje mnoho otázek, u věřících i jeho odpůrců. Kniha „Bůh: svržení předsudků a mýtů“ přináší podnětné odpovědi těm, kdo o něm hledají pravdu. Autor knihy, Ing. Petr Fiedor se již několik let aktivně zabývá apologetikou, tedy obranou křesťanské víry. Jeho samotného přivedlo k víře překvapivé zjištění, že křesťanství je postavené na racionálních argumentech a historických faktech – nikoliv na pověrách a mýtech, které se nikdy nestaly.


Ze slov autora:
Když přijde na téma vztahu vědy a víry, má většina české populace zažitý názor, který lze shrnout slovy „věda vyvrátila existenci Boha“. Pokud prý chceme věřit v Boha, musíme odložit logické a kritické uvažování a zavírat oči před mnoha důkazy, které naši víru vyvracejí. Věda (ve skutečnosti) nejen že neodporuje křesťanské víře, ale že ji přímo podporuje a je s ní plně v souladu.

Mým cílem je poukázat a) na racionální předpoklady existence inteligentního stvořitele; b) na nesmyslná tvrzení o evoluci, která jsou používána jako důkazy „jediné správné a tisíckráte dokázané“ teorie.

Základním smyslem této knihy je … vyprovokovat čtenáře k hlubšímu zamyšlení se nad jednotlivými otázkami a v rámci možností také rozbít myšlenkové pevnosti předsudků a nepravdivých informací, které o Bohu a křesťanství v naší společnosti kolují.

 

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!